NOTICIAS

Inbrooll participa en la comunitat d’alimentació INNOÀPAT

2016

Aquesta Comunitat pretén augmentar la inversió en R+D i Innovació de les empreses catalanes agroalimentàries com a mesura per millorar la sevacompetitivitat

Inbrooll Industries, S.L. és un dels participants en INNOÀPAT, el projecte de recerca,desenvolupament i implementació de nous productes per a la prevenció, novesestratègies vacunals i eines sanitàries per garantir el subministrament de proteïnaanimal de qualitat, augmentant la rendibilitat, la competitivitat i la seguretatalimentària.

Aquest projecte, creat a partir del Pla d’Actuacions RIS3CAT de la Generalitat deCatalunya, ha estat conançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu deDesenvolupament Regional (FEDER).