Nichirin Spain S.L.U.

UTILLATGES DE MUNTATGE DE TUBS DE FRE I AIRE CONDICIONAT

Disseny d’una sèrie d’utillatges d’assemblatge de tubs per als sistemes de frenada i tubs d’aire condicionat per a Nichirin, empresa especialitzada en la seva fabricació, muntatge i subministrament a grans grups automobilístics.

Des d’Inbrooll s’ha desenvolupat l’encàrrec assegurant les mides, orientació i correcte premsat d’aquests components sobre el tub base. Tenint en compte que no hi hagi cap possibilitat d’error durant el muntatge per part de l’operari i rebutjant totes les peces no conformes.

D’aquesta manera s’aconsegueix eliminar la possibilitat d’entregar components fora de mida, posició o paràmetres de muntatge i assegurant que el 100% de les peces que surten de les seves instal·lacions són correctes i segures per muntar.