Laboratoris Hipra, S.A.

  • Client: Laboratoris Hipra, S.A.

  • Data: 2016

  • Tags: Dispositiu mèdic, Veterinària, Vacunació, Intradèrmic, Salut animal, Avícola

  • URL: www.hipra.com

HIPRASPRAY

Hipraspray® és un dispositiu de vacunació automàtica per polvorització pel sector avícola. Per aconseguir una òptima vacunació per polvorització, s’ha hagut de resoldre reptes importants com la distribució uniforme de les gotes, seleccionant les broquetes i la seva pressió de treball.

Hipraspray® és un disseny modular format per una torre de control i una taula. La torre de control dona les ordres a la taula on es posicionen les caixes de pollets per dur a terme la vacunació per polvorització automàticament.

S’han dissenyat tres models diferents de màquines Hipraspray®: la Manual, la Semiautomàtica i la Inline. Les tres disposen de sensors de detecció de les caixes i un dels models incorpora il·luminació LED que ajuda a controlar el procés de vacunació.