Laboratoris Hipra, S.A.

  • Client: Laboratoris Hipra, S.A.

  • Data: 2020

  • Tags: Dispositiu mèdic, Vacunació, Veterinària, Salut animal, Avícola

  • URL: www.hipra.com

HIPRAJECT

Hipraject®  és una màquina de vacunació per a aus que ofereix alta precisió en la vacunació, baix manteniment i traçabilitat.

Dissenyada per a què no permeti l’expulsió de l’agulla mentre el pistó no estigui completament carregat de vacuna  i disposi de posicionament antiretorn de l’agulla de vacunació. Amb disparadors elèctrics i detectors de gotes d’aire dintre del circuit de vacuna que permeten aconseguir una dosificació precisa durant tot el procés de vacunació.

Disposa de tecnologia Bluetooth i de comunicacions IOT entre els equips que li permeten la traçabilitat del procés de vacunació, gràcies a la vacunació Hipralink®