Laboratoris Hipra, S.A.

  • Client: Laboratoris Hipra, S.A.

  • Data: 2014

  • Tags: Dispositiu mèdic, Vacunació, Intradèrmic, Neddle-free, Veterinària, Salut animal, Porcí

  • URL: www.hipra.com

HIPRADERMIC 3.0

Hipradermic® és un dispositiu avançat de vacunació automàtica i sense agulla per al sector porcí. El sistema sense agulles facilita la vacunació i evita infeccions, danys a l’agulla o angoixa innecessària a l’animal, millorant així la precisió i l’eficàcia de la vacunació.

Hipradermic® 3.0 és una versió millorada basada en el disseny original del 2014 que entre altres característiques ha assolit una reducció de pes del dispositiu, una millora en el disseny estètic i les seves prestacions (visualització per pantalla, seguretat en el polsador, incorporació de giroscopi, posicionador per nivell, etc.)

Inbrooll ha participat també en el desenvolupament del banc de muntatge i test.