INOXPA GROUP

  • Client: INOXPA GROUP

  • Data: 2021

  • Tags: Automatització, Vàlvules, Fluids, Alimentària

  • URL: www.inoxpa.com

C-TOP S

El C-TOP S és un capçal de control que permet automatitzar vàlvules de procés d’accionament pneumàtic encarregades de controlar la distribució de diferents tipologies de fluids, generalment de la indústria alimentària.

Aquest presenta diferents variants permetent adaptar a una gran quantitat de vàlvules, tal com vàlvules de papallona, de bola, de diafragma o de simple o doble seient.

El capçal conté un mòdul electrònic de detecció lineal per tal de controlar i accionar la vàlvula, i a la vegada enviar senyals de retroalimentació per indicar la posició a la qual es troba aquesta.

A més, el capçal s’il·lumina amb un color determinat per tal de conèixer en tot moment l’estat de la vàlvula d’una forma intuïtiva.