SER 20

BANC DE TEST PER BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Aquest banc de test és un equip de mesura i assaig per la indústria dedicada al disseny, fabricació i/o assaig de bombes i grups de pressió. L’automatització del sistema, connectable a la base de dades, facilita l’ús i evita pèrdua d’informació, incrementant l’eficiència del procés productiu.

Per tal de desenvolupar el banc, ha estat necessari el dimensionament hidràulic, mecànic, elèctric i informàtic del banc per garantir el funcionament.

S’ha dimensionat el circuit hidràulic i els instruments de mesura per garantir el compliment de les especificacions tant del client com de la norma. A partir dels resultats del predimensionament, s’ha definit un disseny d’acord a diferents factors, entre els quals n’han destacat les restriccions d’espai, la facilitat d’ús i les possibles ampliacions futures.

Per garantir el correcte funcionament, s’utilitzen eines de simulació per detectar, i si s’escau, reforçar les zones més sol·licitades.

La comunicació entre el dispositiu i la base de dades del client és bàsica per facilitar a l’operari la realització dels assajos. En aquest cas, el banc realitza un informe automàtic a partir dels resultats que es vincula automàticament amb l’ERP del client.