INDOOIT

Indooit 360º, visió global de projecte

Metodologia pròpia que incorpora els quatre aspectes principals del desenvolupament de producte:

  • Estudi de factibilitat mitjançant la definició de la idea inicial, valoració d’aspectes financers i legals per a permetre conèixer si el projecte pot resultar factible.
  • Anàlisi de viabilitat mitjançant prototips funcionals per a la seva avaluació tècnica.
  • Industrialització de components, de bancs de muntatge i bancs de test fins a la homologació per a determinar que el producte és realment vàlid, segur i d’acord amb la legislació vigent.
  • Producte acabat com a resultat d’establir els processos de producció necessaris, control de qualitat, embalatge i etiquetat.

Cada un d’aquests blocs poden ser desenvolupats de forma independent segons les necessitats del client.

Idea

Els projectes sorgeixen d’idees que han de resoldre’s i esdevenir una forma, quelcom tangible i útil. Desenvolupar les idees i convertir-les en una realitat funcional és la clau del nostre negoci. Per fer-ho realitat comptem amb les persones, la traça, els mitjans i les actituds per a  encarar qualsevol repte. Ho materialitzem amb una metodologia que posem al servei dels nostres clients, que gairebé sempre són persones emprenedores, innovadores i creatives.

Prototip

Els nostres projectes són viables quan assolim un prototip funcional. En comprovem les seves qualitats, el provem i ens permet resoldre moltes de les funcions i característiques que s’implementaran al producte final. El procés d’elaboració del prototip està liderat per professionals experts que empren les metodologies més avançades per reduir costos, temps i iteracions.  I tanmateix, permet fer els primers escandalls i tenir idees dels costos d’industrialització i unitaris.

Industrialització

El pas del prototip funcional a la fabricació seriada del producte és un procés monitoritzat pel nostre equip d’experts industrials amb un bagatge de més de 25 anys d’experiència. Monitoren tot el procés amb els millors proveïdors, tenen en compte les normatives aplicables, controlen els temps i planifiquen els mètodes de control de qualitat, a la vegada que garanteixen l’eficiència del procés de fabricació i resolen l’escalabilitat del procés productiu.

Producció

Posem a la disposició dels nostres clients la capacitat productiva amb una visió clara de procés i de la millora dels processos. Sempre amb l’objectiu d’oferir el millor servei, cost i qualitat dels productes fabricats. La fabricació inclou tots els processos de planificació, aprovisionament, gestió d’estocs, compra de matèries primeres i assaigs en línia i fatiga. Dissenyem totes les línies de fabricació i d’assaigs dels productes que fabriquem.

Finançament

Som conscients que desenvolupar una idea requereix una inversió considerable, per això oferim diferents eines per tal de finançar el projecte productiu en qualsevol fase de la seva vida. Petites injeccions econòmiques en forma de finançament públic i ajudes fiscals, prenent com a punt de partida, un estudi i avaluació de les necessitats i la corresponent selecció d’una línia de finançament i deduccions fiscals idònia per cobrir aquestes necessitats.

Mira el video!

Mira el video!